Karta charakterystyki alkohol etylowy 96 avantor

Pobierz

Zawartość: min.. Uwaga!. Etylowy alkohol 96%, CZDA [64-17-5] 61,50 zł brutto50,00 zł netto.. Zajmujemy się produkcją alkoholu etylowego surowego, rektyfikowanego oraz odwodnionego.. ALKOHOL etylowy 96% rektyfikowany ETANOL spirytus.. sortowanie.Etylowy alkohol bezwodny 99,8%, CZDA [64-17-5] 67,65 zł brutto55,00 zł netto.. Identyfikator / ID: Hasło / Password: polski english.. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa substancji : ALKOHOL ETYLOWY (ETANOL) Wzór chemiczny : C2H5OH Numer CAS : 64-17-5 Oznakowanie WE : 200-578-6Avantor Performance Materials Poland Spółka Akcyjna 44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 11 tel.. ALKOHOL ETYLOWY 96% - czysty - 100ml.. ketonuNazwa handlowa produktu: ALKOHOL ETYLOWY CAŁKOWICIE SKAŻONY 1.2.. Głównymi surowcami do produkcji etanolu są produkty spożywcze takie jak buraki cukrowe , ziemniaki oraz .Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) Etanol ≥96 %, denaturowany numer artykułu: T171 Polska (pl) Strona 3 / 24Etylowy alkohol 96% czda [64-17-5] 36,44 zł brutto29,63 zł netto.. Zastosowania odradzane: Brak dostępnych danych 1.3.. Informacje z karty charakterystyki: Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzaneAlkohol etylowy całkowicie skażony według Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2017/1112 z dnia 22 czerwca 2017 r. Alkohol etylowy rektyfikowany..

Alkohol etylowy odwodniony.

Sodu wodorowęglan zgodny z Ph.Eur.6 [144-55-8] 57,80 zł brutto46,99 zł netto.KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ ALKOHOL ETYLOWY CAŁKOWICIE SKAŻONY Data sporządzenia: 28-02-2014 Data aktualizacji: Sekcja 3 : Skład/ informacja o składnikach Składnik Alkohol etylowy Mieszanina ketonów-składająca się z 95-96% mas.. Avantor Performance Materials Poland Spółka Akcyjna 44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 11 tel.. Proszę podać identyfikator i hasło.. : (032) 239-20-00 w dni robocze, w godz.: 6.00 - 14.00: (32)2392473 lub całą dobę: 112KARTA CHARAKTERYSTYKI ALKOHOL ETYLOWY (ETANOL) Data sporządzenia: 2002-09-19 Data aktualizacji: 2015-06-01 Wydanie: 5 SEKCJA 1.. Klienci zakupili także.. You are here; MainPage; File; KCH Denturax - alkohol etylowy skażony porektyfikowanyEtanol (alkohol) techniczny.. (c) Avantor Performance Materials Poland S.A. (dawniej POCH S.A.)Wieloletnie doświadczenie sprawia, że oferujemy sprawdzone produkty wysokiej jakości.. 22029-36-3: Etylenodiaminy siarczan: 244-733-6 759.. Wzór chemiczny: C2H5OH.. Wzór chemiczny: C2H5OH.. Istotne zidentyfikowane zastosowania: Chemia gospodarcza, kosmetyki 1.2.2.. Gatunek:zamknij.. Sodu dodecylosiarczan czda [151-21-3] 24,00 zł brutto19,51 zł netto.Znajdą tu Państwo linki do miejsc, z których można pobrać karty charakterystyki oferowanych przez nas odczynników chemicznych oraz gotowe pliki z kartami..

64-17-5: Etylowy alkohol 96%: 200-578-6 761.

Alkohol etylowy o wysokich parametrach fizyko-chemicznych przeznaczony dla chemii gospodarczej, farb, lakierów i rozpuszczalników, przemysłu kosmetycznego, laboratoriów chemicznych, przemysłu chemicznego, chemii samochodowej, w tym również jako surowiec do produkcji płynów do spryskiwaczy.Zajmujemy się sprzedażą czystego lub skażonego etanolu.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:KCH Denturax - alkohol etylowy skażony porektyfikowany.. Etylowy alkohol 99,9% czda [64-17-5] 48,44 zł brutto39,38 zł netto.. Numer katalogowy produktu niezbędny do wyszukania karty to numer bez pierwszych trzech cyfr i myślnika, np.: kod z oferty/faktury: 363-118851934-1L, kod, który należy wpisać w wyszukiwarkę: 118851934.Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Etanol ≥96 %, denaturowany numer artykułu: T171 Wersja: 4.0 pl Zastępuje wersję z: 12.12.2017 Wersja: (3) data sporządzenia: 31.07.2015 Aktualizacja: 04.04.2019 Polska (pl) Strona 1 / 20Avantor.. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa produktu: Alkohol etylowy roztwór 96%Eter tert-butylowo-etylowy: 211-309-7 756..

Etylowy alkohol bezwodny 99,8% CZDA, ODCZ.

: (032) 239-20-00; fax: (032) 239-23-70; e-mail: w dni robocze, w godz.: 7.00 - 15.00: 606-659-006 lub całą dobę: 112 Data wydania/ Data aktualizacji:2017-02-06.. 333-18-6: Etylenodiaminy dichlorowodorek: 206-369-6 758.. Informacje z karty charakterystyki: Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzaneetylowy alkohol 96% 10 [l] Czysty do analizy Chempur | n2o3.com.. 0. filtry i kategorie.. Produkujemy wyroby chemiczne z wykorzystaniem alkoholu etylowego np. rozpuszczalniki do farb, chemii gospodarczej czy przemysłu kosmetycznego.. : (032) 239-20-00; fax: (032) 239-23-70; e-mail: w dni robocze, w godz.: 7.00 - 15.00: 606-659-006 lub całą dobę: 112 Data wydania/ Data aktualizacji:2015-01-28.. Klienci zakupili także.. ETYLOWY ALKOHOL 96%.. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIE SUBSTANCJ I ORAZ ZASTOSOWANIE ODRADZANE ZASTOSOWANIA ZIDENTYFIKOWANE Rozpuszczalniki i rozcie ńczalniki, środki przeciwdziałaj ąceAlkohol etylowy 96% czda [64-17-5] Alkohol etylowy zmieszany z wodą jest popularnie nazywany spirytusem.Etanol pochłania wodę z powietrza dlatego musi być szczelnie przechowywany.Jest bardzo często wykorzystywany w przemyśle farmakologicznym jako rozpuszczalnik do produkcji leków..

Alkohol etylowy rektyfikowany o mocy pozornej 96%±0,5 obj.

Etanol tworzymy bazując na naturalnych produktach rolnych.. Proponujemy również wyroby chemiczne powstałe na bazie alkoholu etylowego.ALKOHOL ETYLOWY 96% - czysty - 100ml.. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: 1.2.1.. Wychodzimy naprzeciw wymaganiom klientów i Wykonujemy mieszanki na indywidualne zamówienia, uwzględniając obowiązujące przepisy akcyzowe.etylowy alkohol 96% 0.5 [l] Czysty do analizy Chempur | n2o3.com.. Etylowy alkohol 96% CZDA [64-17-5] 192,10 zł brutto156,18 zł netto.. Alkohol etylowy odwodniony o mocy pozornej 99,8% ±0,2 obj.alkohol etylowy 96 spirytus; etanol alkohol etylowy 96%; alkohol etylowy całkowicie skażony 96%; etanol alkohol etylowy 96% - Preparaty do dezynfekcji FPAlkohol benzylowy: odczynnik: Alkohol etylowy roztwór 50- 55%: roztwór: Alkohol etylowy roztwór 55-75%: roztwór: Alkohol etylowy, roztwór 40-50%: roztwór: Alkohol etylowy, roztwór 75- 80%: roztwór: Alkohol etylowy, roztwór 80- 90%: roztwór: Alkohol etylowy, roztwór 90- 93%: roztwór: Alkohol etylowy, roztwór 94- 97%: roztwór: Alkohol etylowy, roztwór 97- 99%Alkohol etylowy 96%.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt