Posłuchaj odpowiedzi i napisz pytania używając wyrazów z ramki

Pobierz

3 Znajdź i zapisz ukrytą literę.. Lesson 2 Basic & Challenge 1 Połącz zdania z obrazkami.. napisz o osobach z klasy.. Zapisz w zeszycie.. 2011-09-21 20:35:10; Uzupełnij podane zdania wyrazami z ramki.. Popatrz i zakreśl.jak najwięcej wyrazów z każdej kategorii.. 1 bed/bad 2 men/man 3 then/than 4 pet/pat Shopping 4 1.8 Posłuchaj nagrania i napisz w zeszycie brakujące wyrazy.. 1 Dopasuj do siebie fragmenty zdań i zapisz je w zeszycie.. Uczeń wybiera dziecko i pisze odpowiedzi na pytania.. 1 Review 1 W każdym rzędzie otocz pętlą słowo, .. 3 Ułóż zdania z rozsypanych słów.. Lesson 27th AprilNastępnie wykonaj zadania od 2-4.. Ponumeruj obrazki.. Zadanie na ocenę - Wykonaj ćwiczenia 1,2,3 w zeszycie ćwiczeń na stronie 37.52 Odpowiedz na poniższe pytanie, używając wyrazów i wyrażeń z zadania 4.. Popatrz i napisz.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. 6 str. í í8.. Dylan went to the race with his parents.Uzupełnij zdania, wstawiając pojęcia z ramki.. Girl Yes.W zadaniu tym należy dodać zgodnie z prawdą has got lub hasn [t got.. Ex.2 Uzupełnij wyrażenia związane z używaniem komputera, użyj wyrazów z ramki, zapisz wZadanie 3 - należy ułożyć pięć zdań z wyrazów znajdujących się na takich samych polach.. 3 Uzupełnij dialog wyrazami z ramki, zapisz odpowiedzi w zeszycie.. 4 Przepisz całe mini dialogi do zeszytu..

Zadanie 4 - napisz pytania, używając wyrazów i zwrotów z ramki.

Ex.1 p93 Znajdź na obrazku 4 błędy i popraw je, zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Używamy present simple, gdy mówimy o .Napisz pytania i odpowiedzi, używając podanych wyrazów.. DVD Club 16 photo albumLesson 1: 1 Uczniowie zakreślają właściwe wyrazy zgodnie z obrazkami.. 5 Ułóż dialog z wyrażeniami z ramki jak w zadaniu 1.17 2 Przeczytaj zdania i zaznacz: prawda lub fałsz .. D} podaj przykład liczby,dla której resztą z dzielenia przez 6 oraz przez 7 jest 2.1 Napisz wyrazy po śladzie.. Połącz wyrazy z ramki z ich definicjami.. Podpisz zdjęcia, używając wyrazów z ramki.Lesson 1: 1 Uczniowie zakreślają właściwe wyrazy zgodnie z obrazkami.. Odpowiedzi prześlę na Messengera.. Popatrz i zakreśl.1 2.18 e Posłuchaj prezenterki Molly.. Zapisz odpowiedzi do zeszytu.. Po pauzie posłuchaj nagrania i powtórz wyrazy.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Połącz każdy z nich z właściwym .. There's a gorilla.Zadanie 3 - należy ułożyć pięć zdań z wyrazów znajdujących się na takich samych polach.. c about extreme sports.5 Jesteś na wycieczce szkolnej.. W każdej parze wybierz wyraz, który usłyszysz, i zapisz go w zeszycie.. Uzupełnij zdania wyrazami związanymi z dobrymi manierami.. Napisz nową wersję dialogu z ćwiczenia 3, używając wyrażeń z ramki..

Napisz zdania poprawnie, używając wyrazów z ramki.

2 Używając wyrazów podanych w ramce, uczniowie wpisują w dymki zdania opisujące uczucia postaci na rysunkach.. Zadawajcie sobie pytania i udzielajcie odpowiedzi, używając wyrazów z ramki .B} wypisz wszystkie możliwe reszty,które można otrzymać,dzieląc liczbę naturalną przez 9.. • Body parts eye • Clothes jacket • Personality sociable • Feelings frightened BANK SŁÓW, strony 40-41 DANE OSOBOWE 2 Zapisz w zeszycie informacje o sobie.. Zad.4/ str 79 "LOOK2" tabela: 1. a sore throat 2. dizzy 3. hot 4.keep warm 5.suck a cought 6. talk a lotDeanne o Napisz imie Wojtek w kodzie 2-kowym.Prosze o pomoc; Loren o Napisz imie Wojtek w kodzie 2-kowym.Prosze o pomoc; Ala123 o Portret Izabeli Łęckiej Cechy charakteru: irytujące budzące sympatie Obojętne dla wizerunku Wynikające z wychowania i pochodzenia znace z relacji mężczyzn i kobiet - Zadane.pl; Popularne LekcjeZad.5- Uzupełnij pytania używając was lub were, a następnie połącz te pytania z odpowiedziami a-f. Zad.8- uzupełnij dialog, użyj słów podanych w ramce.. Odnajdź błędy w zdaniach.. Dwa wyrazy są dodatkowe.. 2011-05-19 19:36:45; Ang. Uzupełnij zdania rzeczownikami z ramki: 2010-10-03 16:05:35; Uzupełnij dialog,używając wyrazów z ramki 2013-03-21 20:05:00; Zapisz skrótowce powstałe od wyrazów z ramki i uzupełnij nimi podane .Uzupełnij dialogi zwrotami z ramki.Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi ..

Uzupełnij tabelę, używając wyrazów z ramki".

Połącz zdania z obrazkami.. I went to 3 Uzupełnij tabelę czasownikami z ramki w czasie past simple.W rozdziale 7 poznaliśmy słownictwo związane z wyposażeniem i używaniem komputera.. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. Wszystkie pytania zaczynamy od has.. Zadanie 4 - napisz pytania, używając wyrazów i zwrotów z ramki.. Spójrz na przykład w podręczniku.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.. Zad.9- przeczytaj tekst " My hometown"i na podstawie zawartych tam informacji zdecyduj czy zdania w zad.10- są true czy false.Pronunciation 3 1.7 Posłuchaj nagrania.. Można także uczestniczyć odpowiedzieć lub odpowiedzieć na pytanie "1.. 2 Zapoznaj się z informacjami z ramki z gramatyką.. Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.. - Napisać zdania z going to - Pytania i odpowiedzi krótkie oraz przeczenia 2013-03-26 18:45:07Zadawajcie sobie pytania i udzielajcie odpowiedzi, używając wyrazów z ramki..

Napisz nową wersję dialogu z ćwiczenia 3, używając wyrażeń z ramki.

Powiedz o sobie jedno zdanie twierdzące i jedno przeczące, używając czasu present simple.. 4 Wybierz trzy osoby z ramki, narysuj je i opowiedz o nich.. 1: Patrząc na obrazki, w parach zadawajcie sobie pytania i odpowiadajcie na nie.. Utrwalimy je dzisiaj wykonując ćwiczenia z revision workout.. B. 3* 36 Posłuchaj nagrania.. Jeśli ktoś jest chętny do przesłania tych zadań na plusika to zachęcam - tak jak zwykle do 21.00.. Ramka: Nice to mee you Come in Me, too Are you ready ROZMOWA:Napisz pytania do podanych odpowiedzi, używając a, an, some lub any oraz wyrażeń z ramki 2012-04-12 16:37:25; Napisz pytania do podanych odpowiedzi.. 5cwiczenia z angielskiegoZnajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Napisz pytania Elica używając słów z ramki 1.Uzupełnij tabelę, używając wyrazów z ramki poniżej.. 2 Używając wyrazów podanych w ramce, uczniowie wpisują w dymki zdania opisujące uczucia postaci na rysunkach.. W zadaniu 2 posłuchaj 2 dialogów.. Napisz w zeszycie zdania o wycieczce, używając there was i there were oraz wyrazów z ramki.. C} wypisz liczby dwucyfrowe,dla których resztą z dzielenia przez 20 jest 10.. Potem dopisz kródkie odpowiedzi .. Zad.. Popatrz na obrazki i napisz zdania, używając will, czasowników z ramki A i wyrażeń z ramki B. Zad.. Powiedz, czy wstaje wcześnie w soboty.. Jeśli ktoś jest chętny do przesłania tych zadań na plusika to zachęcam - tak jak zwykle do 21.00.. Odpowiedzi prześlę na Messengera.. Otwórz podręcznik na str. 85.. 2: Wybierz właściwy czasownik (wszystkie związane z pieniędzmi) i uzupełnij zdania.. Popatrz i napisz.. W parach wymieńcie się informacjami, zadając odpowiednie pytania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt