Wojny starożytnej grecji prezentacja

Pobierz

Uważany jest za ojca matematyki greckiej, a także pierwszego uczonego i filozofa europejskiego.. Sparta jako iż ma dobrą armię, prowadzi na ladzie wojnę wyniszczającą.1.. Pracuj niezależnie od tego, czy masz połączenie z internetem.. Persowie raz na zawsze zostali odsunięci od Morza Śródziemnego, do którego opanowania dążyli.Starożytna Grecja - cywilizacja, która w starożytności rozwijała się w południowej części Półwyspu Bałkańskiego, na wyspach mórz Egejskiego i Jońskiego, wybrzeżach Azji Mniejszej, a później także w innych rejonach Morza Śródziemnego.Starożytna Grecja uważana jest za kolebkę cywilizacji zachodniej.Grecka kultura, sztuka, mitologia, filozofia i nauka zostały za .Utwórz nową prezentację i edytuj ją razem z innymi osobami w tym samym czasie.. Wojna trwała jeszcze przez kilka lat, jednak nie zdołano już zagrozić pozycji Grecji, która w rezultacie wygrała wojnę.. W tym wypadku byli to arystokraci, będący najlepiej urodzonymi obywatelami.W początkowym okresie wojny Grecja skierowała do walki ponad 300 tysięcy żołnierzy.. a).Grecja po wojnach z Persją - Wzrost potęgi Aten związany z powstaniem Związku Morskiego w 477478 r. p.n.e. (w 454 r. skarbiec Związku przeniesiono z wyspy Delos do Aten); - Zjawisko równowagi sił Sparta dominowała na lądzie, Ateny miały przewagę na morzach; żadne z poleis nie było w stanie przejąć hegemonii w świecie greckim;Skutki wojny grecko-perskiej ..

Wojny w starożytnej Grecji I.

Malowidło greckie z ok. 490 r. p.n.e. 490 p.n.e., British Museum, domena publiczna.. II STAROŻYTNY RZYM.. PERSKICH Prezentacja programu PowerPoint Wojna peloponeska 431-421 r p.n.e. Od czasów starożytnych uważana jest za boginię mądrości, strategii wojskowej i sprawiedliwej wojny.. Naturalne warunki Rzymu.. Uważany jest on za .Bogowie olimpijscy: - Afrodyta - bogini miłości i piękności; córka Zeusa i Dione; zrodzona z fal morskich; żona Hefajstosa - Apollo - bóg wyroczni i wróżb, patron wieszczów, poetów, opiekun muz; syn Zeusa i Latony - Ares - bóg wojny; syn Zeusa i Hery; kłótliwy i brutalny, niemiły bogom i ludziom; symbol - miecz - Artemida - bogini łowów i lasów, płodności i śmierci - Atena .Starożytna Grecja - powtórzenie.. Obrona Termopil na terenie Grecji w starciu Grecy - Persowie - rok 480 p.n.e. Grekami dowodził król Leonidas, Persami zaś Kserkses.Kobiety w starożytnej Grecji nie mogły być wojownikami, a świat wojny był domeną mężczyzn.. Obywatele greckich poleis byli zobowiązani do służby wojskowej, którą pełnili na własny koszt.. 3.Jedzenie Najważniejszymi daniami i składnikami posiłków były - ze względu na położenie kraju - ryby, oraz owoce morza.. Wszystko to bezpłatnie od Google.Wojna trojańska‎ (2 kategorie, 24 strony) Strony w kategorii "Wojny starożytnej Grecji" Poniżej wyświetlono 21 spośród wszystkich 21 stron tej kategorii.Fidiasz Największy rzeźbiarz starożytnej Grecji Wykonał dwa posągi bogini: Ateny Promachos i Ateny Lemnia, Posąg Zeusa Nadzorował przebudowę i rozbudowę ateńskiego Akropolu..

Zaliczany był do siedmiu mędrców starożytnej Grecji.

Zagrożenie perskie zmusiło państwa greckie do współpracy, ale nie doprowadziło do zjednoczenia całej Hellady.. Nie można jednak powiedzieć, że sprawy związane z wojną były greckim kobietom zupełnie obce.. Początkowo w Atenach panowali królowie.. Dionizos był synem Zeusa i śmiertelniczki Semele, która zmarła w czasie narodzin Dionizosa.Starożytna Grecja jej mieszkańcy i największe osiągnięcia .. Edytuj pliki PowerPointa za pomocą Prezentacji.. Organizacja armii greckich.. Prezentacja programu PowerPoint Osiągnięcia cywilizacyjne starożytnych Greków Sztuka grecka Greckie porządki architektoniczne Akropol Rzeźba grecka Teatr grecki Sport w starożytnej Grecji .Bitwa grecko-perska pod Maratonem na terenie Grecji - rok 490 p.n.e. Ateńczykami dowodził Miltiades, Persami zaś Datis.. W momencie wyzwalania Grecji, greckie siły zbrojne liczyły ponad 200 tysięcy żołnierzy, w tym: królewskie siły zbrojne na wychodźstwie: 21 000 żołnierzy; zwarte, walczące oddziały partyzanckie: 147 000 żołnierzyWierzenia starożytnych Greków cechował politeizm oraz antropomorfizacja.. Styl archaiczny (IX - połowa VI w. p.n.e.): to rozwój rzeźby dwóch stylów (dorycki - surowy i joński o bardziej miękkim modelunku), oraz malarstwa wazowegoKultura starożytnej Grecji ..

Po opanowaniu zarazy, dochodzi do właściwej wojny.

Talesowi z Miletu przypisywano wiele twierdzeń z geometrii, m. in.. Aleksander Wielki: Aleksander .Właściwa sztuka starożytnej Grecji powstała między XI w. a I w. p.n.e. Okres XI - X w. p.n.e. to faza przejściowa do sztuki archaicznej.. Słowo politeizm wywodzi się ze słów polus oraz theos.Polus oznacza wielu, zaś theos - bóg.Politeizm jest więc niczym innym, jak wiarą w wielobóstwo.. Twórcy: Herodot - "Dzieje" (Opisał wojny grecko - perskie) , Tukidydes - "Wojna peloponeska", Ksenofont - "Historia grecka" (kontynuacja dzieła Tukidydesa) Liryka - utwory początkowo recytowane przy muzyce; później nazwane poezją.. Wojny grecko - perskie: Wojny grecko - perskie - notatka; Wojny grecko - perskie - prezentacja; Polecam film: Wojny grecko - perskie (youtube.com) Temat 6. .. Opowiedz, w jaki sposób starożytni Grecy przygotowywali się do wystawienia sztuki i jak wyglądała gra aktorów w takim teatrze.. Bitwa ta była pierwszym znacznym zwycięstwem nad przeważającą armią perską.. Wierzono także w dziwne siły ingerujące w ludzkie życie, a nazywane demonami.. twierdzenie nazywane dziś twierdzeniem Talesa.. Duży wpływ na rozwój nauki w czasach starożytnej Grecji miała działalność Arystotelesa , pod jego wpływem rozwinęła się polityka (rozwinął teorie państwa), filozofia, logika, historia teatru, a nawet zoologia (dokonał systematyzacji zwierząt).W Grecji wierzono w wielu bogów (politeizm), których antropomorfizowano, czyli przypisywano im ludzkie właściwości..

Kultura antycznej Grecji: Kultura starożytnej Grecji - notatka; Temat 7.

Anthropos oznacza człowiek, zaś morfe - kształt.Siemiątkowska Magdalena - Szkoła DopiewoWojny o hegemonię w starożytnej Grecji Sytuacja polityczna w Grecji przed wybuchem wojny peloponeskiej.. W zależności od stanu majątkowego Grecy służyli w: - kawalerii - ciężkozbrojnej piechocie - hoplici - lekkozbrojnej piechocie - flocie.. Zaliczamy do niej: hymny, treny, poezję tyrtejską .Film dokumentalny o Antycznej Grecji myślę że się spodoba moim widzom ;PAteny były, obok Sparty, jednym z najważniejszych miast‑państw starożytnej Grecji.. Uczty Picie Jak powszechnie wiadomo, najczęściejTemat 5.. Z kolei, słowo antropomorfizm wywodzi się od słów anthropos oraz morfe.. Patronując sztuce i rzemieślnikom, uważa się ją za wynalazcę wielu rzeczy, które przetrwały.TEATR GRECKI Historia boga Dionizosa Teatr antyczny narodził się około VI wieku p.n.e. w Grecji.. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz.. Rzadko spożywano mięso.. Wojna wybuchła w 431 roku p.n.e. Pierwsze lata to bardziej wojna z panującą w Grecji zarazą, w skutek której zginęła 1/4 Greków, w tym także grecki prawodawca, Perykles.. Posiłki urozmaicano owocami, których w słonecznej Grecji również było pod dostatkiem.. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych.Miasta - państwa greckie [ agora, życie codzienne, struktura społeczna] ; legenda o wojnie trojańskiej, Iliada Homera, Wojny Greków z Persami [ Maraton, Sala.Był greckim filozofem, matematykiem, astronomem.. W drugiej połowie V w. p.n.e. zaostrzyły się stosunki między dwoma najpotężniejszymi państwami Grecji - Spartą .Filozofia starożytnej Grecji dzieli się na trzy okresy, są to: Okres filozofii przedsokratejskiej - trwający od VI do V wieku p.n.e - w tym czasie koncentrowano się głównie na zagadnieniach kosmologicznych;Również w starożytnej Grecji dokonano pierwszej systematyki środków leczniczych.. Początkowo miał charakter sakralny, gdyż wywodził się z uroczystości ku czci boga wina, witalności, życia i biesiad..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt