Napisz wzory sumaryczne soli weglan potasu

Pobierz

FeCO3 - węglan żelaza (II)Przydatność 60% Wzory.. a)bromek wapnia b)chlorek niklu (III) c)azotan (V)żelaza (III) d)siarczan (IV) cynku e)węglan potasu f) fosforan (V) sodu g)jodek magnezu h)siarczan (VI) srebra (I) PROSZĘ!Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach sumarycznych.. Zadanie jest zamknięte.Sole podwójne i potrójne to sole, których czasteczki zawieraja dwa lub trzy róžne kationy.. Dopisz nazwy soli do podanych wzorów sumarycznych.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Napisz wzory sumaryczne soli : chlorek żelaza(II) - FeCl2.. 2012 (16:34) Napisz nazwy systematyczne i wzory sumaryczne substancji oznaczonych literami X i Y.. W temperaturze pokojowej jest to białe ciało krystaliczne, dobrze rozpuszczalne w wodzie, o temperaturze topnienia 891-899 °C.. Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.Napisz wzory sumaryczne soli: Azotan (V) sodu (II) Węglan wapnia (II) Siarczan (IV) miedzi (I) Fosforan (V) potasu (I) Daje naj ;^).. Napisz wzory sumaryczne soli: a) siarczan(IV) magnezu b) azotan(V) żelaza(III) c) chlorek niklu(II) 2.. B. Na podstawie dokonanych obliczeñ odpowiedz na pytanie: jakie substancje zawiera³ roztwór po reakcji zobojêt- nienia?. Czy wszystkie sole rozpuszczają sie w wodzie ?. Nazwe i wzór soli tworzy sie talc, aby kationy byfy wymienione w kolgn05ci alfabetycznej i czy sie je spójnikiem np. fluorek magnezuü potasu: KMgF3, weglan potasu i sodu:KNaC03, fosforan(V) potasu i wapnia: KCaP04, siarczan(Vl) glinu i sodu:Imię i nazwisko ……………………………………..

Wzory sumaryczne soli.

Podaj 2 przykłady soli rozpuszczalnych w wodzie .Węglan potasu, K 2 CO 3 - nieorganiczny związek chemiczny, sól potasowa kwasu węglowego.. 2 Napisz nazwy soli : a ) NH4NO3 b ) FeS c ) CuCl2 d ) K2CO3 e ) K2S f ) NaNO3 g ) AlCl3 h ) Ca(NO3)2 i ) Na2SO3 j ) MgCl2 dodałam jeszcze zdjecie do zadania 2 bo tam sa jakies obrazki to zobaczcie ; )Zapisz wzory sumaryczne soli: węglan potasu (Węglan potasu pochodzi od kwasu węglowego H2CO3, reszta kwasowa zaznaczona na niebiesko jest (II) wartościowa.. Question from @Dewedrop - Gimnazjum - ChemiaDYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. CaCO3 - węglan wapnia.. Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.. X + KOH -----> C17H31COOK + Y BARDZO PROSZĘ O POMOC DAM NAJ!. Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach: a)Na 2 S b) .Podaj nazwę soli: NaCl , NaS, NaNo3 , NaSo3 , Na2So4 , Na2SO3, NA3PO4, Zn(NO3)2 CuCl2, Ag2So4, KNO2, CA3(PO4)2 napisz wzoru soli chlorek żelaza (II) siarczek potasu węglas miedzi (II) fosforan 5 magnezu azotan 5 glinu2.. 2012-03-29 17:08:34 Napisz wzory następujących soli : fosforan(5) cynku, siarczan(6) wapnia, siarczek litu, fluorek wapnia, bromek sodu , chlorek żelaza (3), siarczan(4) sodu , chlorek miedzi(1), węglan baru, siarczan(6) amonu, azotan(5) miedzi(2), fosforan(5) potasu , jodek 2011-05-19 20:15:12Napisz wzory sumaryczne i strukturalne dla następujących soli: * Węglan IV potasu I * Siarczan VI magnezu II * Fosforan V sodu I * Azotan V wapnia II * Chlorek glinu III *…"..

Podaj ich wzory sumaryczne.

Question from @Wojtaszek1998 - Gimnazjum - ChemiaWzory strukturalne soli CuSO 4 - siarczan (VI) miedzi (II) Wzór strukturalny: MgSO 4 - siarczan (VI) magnezu Wzór strukturalny: K 2 SO 4 - siarczan (VI) potasu Wzór strukturalny: Na 2 SO 4 - siarczan (VI) sodu Wzór strukturalny: Na 2 CO 3 - węglan sodu Wzór strukturalny: Al 2 (SO 4) 3 - siarczan (VI) glinu Wzór strukturalny:Napisz wzory sumaryczne i strukturalne soli o podanych nazwach.. siarczan(IV) ołowiu(II) - PbSO3 .. Wstawiam zamiast wodoru potas, ustalam wzór soli wiedząc, że reszta kwasowa jest (II) wartościowa, a potas I wartościowy).. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Napisz wzory sumaryczne i strukturalne dla następujących soli: * Węglan IV potasu I * Siarczan VI magnezu II * Fosforan V sodu I * Azotan V wapnia II * Chlorek glinu III * Siarczanek żelaza… poniżej.. MgCO3 - węglan magnezu.. AgCO3 - węglan srebra.. Przyporządkuj do podanych nazw systematycznych soli wzory sumaryczne tlenków niemetali, których można użyć w reakcjach otrzymywania tych soli.ZADANIE 9.. 1 Napisz wzory sumaryczne wymienionych soli : a ) fosforan ( V ) wapnia b ) chlorek baru c ) siarczan ( VI ) cynku d ) siarczan sodu e ) chlorek żelaza ( III ) f ) siarczan ( IV ) potasu g ) chlorek miedzi ( II ) h ) węglan wapnia i ) siarczan ( VI ) amonu j ) fosforan ( V ) sodu zad..

Jak tworzyć nazwy i wzory sumaryczne soli?36.

Chlorek potasu-Węglan miedzi(II)-Azotan (V) glinu-Fosforan(V) wapnia-Chlorek żelaza (III)-2.. Obliczenia: Uzupełnij równania dysocjacji jonowej soli.. (4 punkty) Do 200 g 6,3 % roztworu kwasu azotowego(V) dodano 5,6 g wodorotlenku potasu.. siarczan(VI) sodu Węglan ołowiu (II) Siarczek potasu chlorek chromu (III)zad.. Napisz reakcje dysocjacji dla a) CaSO3 ---> Ca 2+ + SO3 2-b) NaNO3 ---> Na + + NO3 - c) PbS ---> Pb 2+ + S 2- 3.. Napisz równanie reakcji.. Nazwij podane sole: a) Li3PO4 b) Al2SO3 c) Ag2SO4 3.. Zapisz równanie dysocjacji jonowej węglanu potasu i podaj jego interpretację słowną.Pomocy.. siła F=ma (N) ciężar ciała F=mg (N) gęstość d=m/V (km/m3) ciśnienie p=F/S (Pa) ciśnienie hydrostatyczne ph=dgh (Pa) siła wyporu F=dVg (N) praca W=Fs (J) moc P=W/t (W) droga w ruchu jednostajnym s=Vśr*t pęd p=mV (kg*m/s) zmiana energii wewnętrznej U=W+Q (J) ładunek q=It (C) napięcie elektryczne R=U/I praca prądu elektrycznego .napisz wzory sumaryczne soli :chlorku glinu 3 :siarczanu 4 ŻELAZA 3 :wenglan potasu 1 :fosforanu 5 magnezu 2 :azotanu 5 sodu 1 :siarczku miedzi 1 : fosforan 5 sodu 1 azotan 5 żelaza 3 :chlorek litu 1 proszę o szybkoł odpowiedzNapisz wzory sumaryczne soli..

Podkreśl wzory sumaryczne tlenków, które reagują z zasadami.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt