Przykładowa opinia wychowawcy o dziecku przedszkolnym do poradni

Pobierz

Otóż Marek miewał czasami przyspieszony oddech i tracił kontakt z otoczeniem przez krót-kotrwałą chwilę.. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych Twojego dziecka/podopiecznego jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Tarnowie przy ul. .Dziecko wychowuje się w rodzinie pełnej.. w Zespole Szkół im.. Data urodzenia:…………………………………….. skala oceny: od 1 (bardzo słabo) do 5 (bardzo dobrze) Motoryka Dziecko porusza się sprawnie, jego ruchy są płynne i skoordynowane.Opinię opracowano na prośbę matki dziecka.. Opinia a OrzeczenieOpinia pedagogiczna dziecka w wieku szkolnym .. Inne ważne uwagi wychowawcy/pedagoga o uczniu dla Zespołu Orzekającego: .. B. Żeby nie było, że rodzic poprosi o opinię dla poradni, a przedłoży do sądu (wiedząc — użylibyśmy innego stylu, zawarli nieco inne informacje).. Opinia dla potrzeb Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.. Jego wejście do sali jest bezproblemowe, Tomek przychodzi uśmiechnięty.. Rodzice chłopca pracują.. Nazwa i adres szkoły: ………………………………….. Nie sprawiał żadnych kłopotów wychowawczych.PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU DO INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCYCH PROCES WYCHOWAWCZY I PODSTAWA PRAWNA 1.. INFORMACJE O DZIECKU.. Inne przedmioty ulubioneZapraszam również do dyskusji na ten temat.. Data wypełnienia druku .. Charakterystyka dziecka: Tomek uczęszcza obecnie do grupy sześciolatków..

Opinia wychowawcy o dziecku.

Wzór przeznaczony dla wychowawców (wypełnia wychowawca, nauczyciele/specjaliści pracujący z dzieckiem).. Cel wydania opinii: W związku z zaobserwowanymi trudnościami w zakresie rozwoju Marka zaproponowano rodzicom, aby skonsultowali się ze specjalistami z Poradni Psychologiczno - .IDENTYFIKACJA PROBLEMU.. W przedszkolu chłopiec przebywa zazwyczaj od godziny 7:30 do 14:30.. Rozwój umysłowy: - rozumie treść opowiadań, obrazków, zagadek; - nie potrafi opowiadać zdaniami,Manifestuje niepożądane zachowania biernością, agresją ,zaczepianiem i dokuczaniem innym np. gdy musi odłożyć zabawkę i dostosować się do wymagań nauczyciela.-kłopoty z podporzadkowaniem się i adaptacją do nowych osób szczególnie po dłuższej nieobecności w przedszkolu .. NAZWISKO I IMIĘ: DATA URODZENIA: (który rok w edukacji przedszkolnej, czy dołączyło do grupy, czy jest od początku, ile godzin spędza w przedszkolu, itd.). Zawsze to lepiej być ostrożnym.Opinia nauczyciela rocznego przygotowania przedszkolnego o dziecku zgłaszanym na badania do PPP Nr 8 w Poznaniu Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………………………….. Z wywiadu z matką dowiedziałam się, że chłopiec do 4 roku życia przebywał pod opieką babci i dziadka, którzy byli nadopiekuńczy w stosunku do dziecka.. Język polski (technika czytania, pisania, ocena samodzielnych prac pisemnych, poziom wypowiedzi ustnych, znajomość zasad ortografii) …………………………………………………………………………………………………..

INFORMACJE O RODZINIE.Opinia wychowawcy o dziecku - oddział przedszkolny.

Matematyka (techniki rachunkowe)………………………………………………………….. Imię i nazwisko dziecka: Marek.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003 r. w W strefie rozwoju fizycznego, wykazuje się lateralizacją prawostronną.Opinia nauczyciela o dziecku w wieku przedszkolnym Author: Ministerstwo Edukacji i Nauki Last modified by: oem Created Date: 3/31/2008 8:01:00 PM Company: Ministerstwo Edukacji i Nauki Other titles: Opinia nauczyciela o dziecku w wieku przedszkolnymOpinia o dziecku wydana na prośbę rodzica do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.. Około 3 r. ż. mama zauważyła pewne niepokojące zmiany u syna.. Prosimy podkreślić stosowne określenia.. uczęszcza do klasy….. Jest zadbany, czysty i schludnie ubrany.. Mama uczęszczała regularnie na zebrania rodzicielskie, interesowała się postępami dziecka, wspierała poczynania wychowawcze szkoły.. (opinię wypełnia wychowawca grupy) 1.. W opinii matki Łukasz był dzieckiem spokojnym i cichym.. /Miejscowość, data/.. W kontakcie z rówieśnikami próbuje narzucać własne .OPINIA O DZIECKU 5-6 LETNIM NA POTRZEBY DIAGNOZY W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU.. Żeby nie było, że piszemy (i o zgrozo — wydajemy) opinię, o którą nie poprosił rodzic.. Imię i nazwisko dziecka: …………………………… Wiek: …………….. Cel wydania opinii: W związku z zaobserwowanymi trudnościami w zakresie rozwoju Mariki zaproponowano rodzicom, aby skonsultowali się ze specjalistami z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej celem zdiagnozowania dziecka.Adres .Przedszkole ..

Opinia nauczyciela o dziecku.

Inne wzory opinii o uczniach:Opinia o uczniu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydana przez nauczyciela zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.. Data i miejsce urodzenia: ……………………….. Do szkoły przyprowadza go mama lub tata.Wzór opinii o uczniu w celu przedłożenia w Porani psychologiczno-pedagogicznej.. Chłopca przyprowadza i odbiera opiekun, ponieważ Tomek jest dzieckiem dojeżdżającym.OPINIA O SYTUACJI DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ DZIECKA/UCZNIA (dotyczy ucznia wymagającego kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania) dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Legnicy (wypełniają nauczyciele wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści)I Opinia o wynikach w nauce ucznia.. Igor uczęszcza do oddziału przedszkolnego od września 2016 r. Z uwagi na brak gotowości szkolnej, w roku szkolnym 2017/2018 został objęty wychowaniem przedszkolnym drugi raz.. Dzięki temu wychowawca ma możliwość na bieżąco dostosowywać formy i metody pracy z dzieckiem oraz weryfikować, które funkcje osiągnęły już oczekiwany poziom, a nad którymi należy dalej pracować.. Anna Ciepał.. Do pobrania w załącznikuJeżeli opinia jest rzetelna i precyzyjna, to pozwoli pracownikowi poradni psychologiczno-pedagogicznej lepiej zrozumieć sytuację ucznia.. Po przeprowadzeniu dokładnych badań, stwierdzono u chłopca nieprawidłowy zapis EEG i zdiagnozowano epilepsję.Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Rzeszowie _____ Samodzielność w czynnościach samoobsługowych: tak / nie / wymaga pomocy podczas: mycia, jedzenia, ubierania, rozbierania, korzystania z toaletyPlik Przykladowa Opinia 11.doc na koncie użytkownika Lezli • folder opinia o uczniu • Data dodania: 20 lip 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Kontakt wychowawcy z mamą był zawsze pozytywny i systematyczny..

Pobierz plik z przykładową opinią: Wzór opinii do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

INFORMACJE.. Podejmowane działania naprawcze i profilaktyczne: Moja praca wychowawcza polegała głównie na:Opinia to dokument, który przedstawia stanowisko poradni wraz z uzasadnieniem w sprawie zgłoszonej przez rodziców lub opiekunów prawnych ucznia, a także pełnoletniego ucznia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt